Hakkımızda

Firmamız; deneyimli teknik kadromuz ile mühendislik, proje, tasarım, planlama, danışmalık gibi pratik ve uygulama alanlarında hizmet vermekle birlikte, kamu kurumlarına iş yapan yüklenici firmalara yol altyapısı ve üst yapısı imalatlarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesis işlerinde, konut imalatlarında, içme suyu ve kanalizasyon işlerinde de alt yüklenicilik yapmakta. Şahıs ve özel firmalara konut imalatları yapmaktadır.

Vizyon

Sorumluluğunuz aldığımız projeleri zamanında tamamlayarak, güncel taleplere cevap verebilen, toplum için; daha iyi bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan, sağlam, güvenilir, teknik kapasitesi yüksek, depreme dayanıklı konutlar inşaa ederek, konut sektöründe öncü olmak.

Misyon

Tüm çalışma alanlarımızda, sorumluluğunu aldığımız her işin; mükemmelliğini sağlayarak hem kamuda hem de özel sektörde müşteri memnuniyetini ön planda tutmak. Yenilikçi yaklaşım ile daha modern projeler ve yaşanabilir çevre yaratmak. Daha çok istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Referanslarımız:

Devam eden işler